Prelucrarea datelor cu caracter personal

Brokers Asist – Broker de Asigurare, inregistrata din Registrul de Evidenta a Prelucrare a Datelor cu character personal sub numarul 26840, respecta reglementarile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul in care se face prelucrarea datelor este cel de a oferi servicii si produse specifice domeniului de asigurari. Datele mai pot fi folosite in vederea prelucrarii cu scop statistic sau in vederea desfasurarii unor activitati de marketing, in scopul de a promova serviciile sau produsele oferite de catre Brokers Asist – Broker de Asigurare sau de catre partenerii sai.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va opune prelucrarii datelor, dreptuld e a solicita stergerea datelor si dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la office@brokersasist.ro sau la sediul din str. Nicolae Balcescu, nr 5, sc A-B, mezanin, loc. Bacau, jud. Bacau. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alte state.

Clientul/asiguratul este obligat sa isi furnizeze datele in vederea obtinerii ofertelor, produselor sau serviciilor de asigurare. Refuzul clientului/asiguratului de a isi furniza datele cu caracter personal determina imposibilitatea de a ii fi furnizate oferte/produse si servicii de asigurare.

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala).

Procedura de protecţie a datelor cu caracter personal

Brokers Asist – Broker de Asigurare respecta reglementarile
  • Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Normei 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

Tipul de acces

Persoanele desemnate de Brokers Asist – Broker de Asigurare de a accesa datele cu caracter personal
  • detin un contract de angajare sau de asistent in brokeraj cu Brokers Asist – Broker de Asigurare;
  • detin un cod RAF sau RAJ;
  • pot accesa datele cu character personal numai in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu si/sau a obligatiilor specificate in contractul de asistent in brokeraj (emitere a politelor de asigurare, administrare, prelucrare, salvare, stergere, modificare etc.)

Identificarea si autentificarea persoanei autorizate de a accesa datele cu caracter personal

Identificarea si autentificarea persoanei autorizate de a accesa datele cu caracter personal se face prin folosirea unui user (denumire) si a unei parole. Parola reprezinta un sir de caractere, ce nu va fi afisat in clar pe monitor in momentul introducerii acestora.

Colectarea datelor

Colectarea datelor se face fie prin angajatii/agentii in brokeraj autorizati pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter personal într-un sistem informational, fie prin introducere directa de catre persoana vizita prin completarea formularelor disponibile pe site-ul companiei.

Executia copiilor de siguranta

Brokers Asist – Broker de Asigurare va asigura realizarea copiilor de siguranta ce vor fi stocate fie in hard copy, in fisiere metalice sau in format electronic, in sisteme speciale de stocare a informatiilor.

Siguranta tranzactiilor

Brokers Asist – Broker de Asigurare va colabora doar cu entitati specializate si autorizate pentru efectuarea tranzactiilor online, repectand astfel, normele si reglementarile din Romania privind securitatea platilor in mediul online.