Informaţiile minime prezentate clienţilor înainte de încheierea contractelor de asigurare

(Document de informare standard, Conform Anexa Nr. 19 la Norma 19/2018)

Art. 1. Informaţii despre identitatea distribuitorilor conform prevederilor art. 12 alin. (6) şi (7) şi art. 13 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări:

1.1. Identitatea Intermediarului Principal:
Brokers Asist – Broker de Asigurare Srl, cu sediul în loc. BACAU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 5, bl. 5 sc. A-B mezanin, jud. BACAU, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/1994/2005, CUI: 18111958, Capital social subscris și vărsat - lei, înregistrată în Registrul Brokerilor de Asigurare (registrul Intermediarilor principali) cu codul RBK 484, având pagina web -, telefon 0372746392 și adresa de mail laurentiu.botezatu@brokersasist.ro.

1.2. Clienții sau potențialii clienți pot verifica la ASF înregistrarea intermediarilor în registrele menționate, prin accesarea www.asfromania.ro: https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania .

Art. 2 Informații privind consultanța

2.1 Intermediarul principal, direct sau prin Intermediarului Secundar, oferă clienților, la cererea acestora, consultanță privind produsele de asigurare intermediate, și reprezintă clientul în relația cu asiguratorii.

În legătură cu contractele de asigurare propuse sau pentru care se oferă consultanţă:

 • consultanţa oferită este bazată pe o analiză imparţială şi personală;
 • nu avem obligația de a lucra cu unul sau mai mulți asiguratori anume;

Brokers Asist – Broker de Asigurare Srl poate emite contracte de asigurare şi poate colecta prime de asigurare în numele societăţilor. Brokers Asist oferă consultanţă după și prin analizarea unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă, astfel încât recomandarea personalizată facută clientului este efectuată pe baza unor criterii profesionale astfel încât contractul de asigurare să răspundă cel mai bine cerinţelor şi necesităţilor contractantului.

Art 3. Informații privind conflictul de interese

Vă informăm că NU deținem participaţii calificate în cadrul asiguratorilor;

Vă informăm că NU există participaţii calificate deţinute de asiguratori sau de societăţile-mamă ale unor asiguratori în cadrul Brokers Asist.

În legătură cu contractele de asigurare propuse sau pentru care se oferă consultanţă, vă informăm că:

 • consultanţa oferită este bazată pe o analiză imparţială şi personală;
 • nu avem obligația de a lucra cu unul sau mai mulți asiguratori anume;

Vă informăm că natura remuneraţiei primite în legătură cu contractul de asigurare: comision inclus în prima de asigurare, și care acoperă toate taxele și costurile de ofertare, emitere, încasare și gestionare a poliței, precum și toate costurile aferente de funcționare, autorizare/avizare și pregătire profesională.

În ceea ce priveşte contractul de asigurare, vă informăm că nu lucrăm pe baza unui onorariu, plătit direct de consumator, ci exclusiv pe baza unui comision, plătit de asiguratori, ca remuneraţie inclusă în prima de asigurare;

Art. 4 Alte informații

4.1 În cazul produselor de asigurare care nu fac obiectul aplicării unor prevederi legale speciale, regăsiți în documentul separat PID și în condițiile contractuale complete (documente pe care vi le transmitem înainte de emiterea și plata oricărei polițe de asigurare) informaţii privind:

 • a. definirea fiecărui eveniment asigurat, a îndemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor opţionale/suplimentare;
 • b. excluderile din asigurare;
 • c. momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
 • d. modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
 • e. informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
 • f. modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
 • g. modalităţile şi termenele de plată a îndemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
 • h. informaţii despre primele aferente fiecărui beneficiu, atât cele principale, cât şi cele suplimentare, după caz;
 • i. modalităţile de calcul şi de distribuţie a bonusurilor, daca este cazul;
 • j. indicarea valorii de răscumpărare totale, a sumelor asigurate reduse, precum şi a nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;
 • k. informaţii despre situaţiile în care valoarea de răscumpărare a poliţei este 0;
 • l. procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de contractanţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
 • m. informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
 • n. legea aplicabilă contractului de asigurare; Clienții și potențialii clienți interesați pot solicita și alte informații în legatură cu contractele de asigurare dorite.

4.2 Clienții și potențialii clienți interesați pot solicita și alte informații în legatură cu contractele de asigurare dorite.

4.3 Vă informăm de existenţa Fondului de garantare a asiguraţilor. Pentru informații complete și actualizate privind activitatea acestuia și despre protecția pe care v-o oferă, vă rugăm să accesați www.fgaromania.ro

4.4. Primirea de către Dvs. a acestui document de informare constituie Pasul 1 în accesarea unei soluții de asigurare dorite/necesare.

4.5 Conform legislației specifice în vigoare, următorii pași sunt obligatorii:

Pasul 2: analiza nevoilor Dvs. de asigurare, prin completarea unui formular de analiză a nevoilor Dvs. (denumit în legislație DNT = Demand and Needs Test).

Pasul 3: este să vă transmitem sau să vă prezentăm o ofertă comparativă cu minim 2 calculații, parte a procesului de consultanță.

Pasul 4: este să vă transmitem documentele atașate ofertelor, PID (Document standard de Informare asupra Produsului), acesta fiind generat de companiile de asigurări creatoare ale produselor de asigurare ofertate.

Pasul 5: este dat de generarea și transmiterea poliței de asigurare.

Toate aceste documente și informații trebuie să vă parvină pe un suport durabil, e-mail-ul fiind acceptat, iar brokerul Dvs. trebuie să poată face oricând dovada că a respectat această procedură. Prin urmare, vă solicităm să ne furnizați o adresă de mail validă către care să vă transmitem toate aceste informații;

4.6 Vă informăm că persoanele fizice pot apela, în cazul unui conflict sau potențial litigiu cu un asigurator, la sistemul gratuit de soluționare alternativă a litigiilor, SAL-FIN. Toate detaliile pe www.salfin.ro