Pentru orice alte tipuri de asigurari, trimite-ne mesajul tau mai jos sau contacteaza-ne la numarul de telefon 0729 894 864 sau la secretariat@brokersasist.ro.
Date generale
Termeni si conditii de asigurare
 1. PRESTATORUL DE SERVICII
  1. Acest site este proprietatea SC Brokers Asist - Broker de Asigurare SRL. Folosirea paginii de internet www.brokersasist.ro (inclusiv vizitarea acesteia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. Brokers Asist - Broker de Asigurare S.R.L.) implica acceptarea în totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expuse mai jos.
  2. SC BROKERS ASIST – BROKER DE ASIGURARE SRL este autorizat de catre AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA si inmatriculat in Registrul brokerilor de asigurare, avand codul unic RBK-484.
  3. SC BROKERS ASIST – BROKER DE ASIGURARE SRL este inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J04/1994/2005, avand CUI 18111958.
  4. SC BROKERS ASIST – BROKER DE ASIGURARE SRL are sediul social in Str. Nicolae Balcescu, nr 5, sc A-B, mezanin, loc. Bacau, jud. Bacau.
  5. Inregistrat la ANSPDCP în registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 26840.
  6. Email: laurentiu.botezatu@brokersasist.ro
  7. Folosirea site-ului www.brokersasist.ro si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani.
 2. DEFINITII
  • Asigurare: operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.
  • Asigurat: persoana care are un contract de asigurare încheiat cu un asigurator (societate de asigurare);
  • Asigurător (societate de asigurare): persoana juridică română autorizată să exercite activităţi de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine;
  • Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F.: autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor OUG nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.);
  • Broker de asigurare: persoana juridică română sau autorizată într-un stat membru, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizareadaunelor;
  • Bunuri si Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate în Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vânzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului încheiat;
  • Calcul: calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor furnizate pe Site de Cumparator/Client/Utilizator;
  • Catastrofă: un eveniment sau o serie de evenimente care provoacă pagube substanţiale într-o perioadă scurtă de timp;
  • Client/Utilizator: persoana fizica/ persoana juridica care are sau obtine acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Brokers Asist – Broker de Asigurare (lectronic, telefonic etc.);
  • Conditiile de asigurare: parte integranta a contractului de asigurare care reglementeaza drepturile si obligatiile fiecarei parti in contractul de asigurare, precum si modalitatea, termenul si termenii de indeplinire a acestora;
  • Contractantul: persoana fizica, juridica sau unitatea de organizare care nu detine personalitate juridica, care incheie contractul de asigurare si care este obligata sa achite prima de asigurare;
  • Contract la distanta: contractul de furnizare de servicii financiare incheiat intre prestatorul de servicii si asigurat, in cadrul unui sistem de vanzare la distanta sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de catre prestatorul de servicii care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta;
  • Comanda: document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzator si Cumparator, prin care Cumparatorul transmite Vânzatorului, prin intermediul Site-ului, intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site sau intentia Cumparatorului de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site transmisa telefonic Vânzatorului;
  • Cookies: folderele text pastrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat;
  • Cumparator: persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care îsi face un Cont în Site si efectueaza o Comanda;
  • Drepturi de proprietate Intelectuala: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus;
  • Login/Autentificare: identificarea de catre pagina www.brokersasist.ro a Utilizatorului respectiv, pe baza unui user si a unei parole;
  • Newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vânzator într-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vânzatorului cu referire la informatiile continute de acesta;
  • Oferta: document ce contine prima de asigurare solicitata de asigurator, pentru a prelua in asigurare riscurile solicitate de catre potentialul asigurat;
  • Parola: un sir de caractere folosit pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator in scopul obtinerii accesului autorizat la serviciile de pe pagina;
  • Site: sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa https://www.brokersasist.ro/ reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligatiile statutului de asigurat;
  • Utilizator: orice persoana juridica sau fizica, în vârsta de cel putin 18 ani si cu capacitate deplina de exercitiu, care acceseaza site-ul www.brokersasist.ro si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi;
  • User: denumire folosita de utilizator pentru a se autentifica pe site-ul www.brokersasist.ro;
  • Termeni si conditii: prevederile din acest document care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte in vederea utilizarii site-ului www.brokersasist.ro , aplicabile in egala masura la achizitionarea de catre Utilizatori a serviciilor furnizate de S.C. Brokers Asist - Broker de Asigurare S.R.L. sau de catre partenerii acestuia prin intermediul site-ului www.brokersasist.ro;
  • Vânzator /Prestatorul: societatea comerciala SC Brokers Asist – Broker de Asigurare SRL, având sediul social în Str. Nicolae Balcescu nr. 5, sc A-B, mezanin, de inregistrare la Registrul Comertului: J04/1994/2005, CUI 18111958;
 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI DE SERVICII
  1. Prestatorul de servicii se obliga sa faca demersuri si sa depuna toate eforturile pentru a proteja pagina de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.
  2. Prestatorul de servicii se angajeaza sa puna la dispozitie pe site toate informatiile primite de la societatile de asigurare pentru ca utilizatorul sa poata alege in mod informat.
  3. In momentul lansarii comenzii prestatorul de servicii are dreptul si va inregistra data lansarii comenzii, ora precum si adresa IP de la care utilizatorul a lansat comanda.
  4. Prestatorul de servicii are dreptul sa solicite orice document necesar stabilirii interesului asigurabil in vederea eliminarii fraudelor.
  5. Prestatorul de servicii are dreptul sa anuleze o comanda atunci utilizatorul refuza prezentarea documentelor solicitate sau cand constata rea-vointa a acestuia.
  6. Prestatorul are dreptul sa anunte utilizatorul prin orice mijloc de comunicare (posta electronica, SMS, telefon) de apropierea datei de expirare a asigurarii ce face obiectul comenzii ori legat de alte solicitari sau informari ce pot aparea pe parcursul perioadei asigurate.
  7. Prestatorul de servicii nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa utilizatorului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, virusi sau orice alti factori similari.
  8. Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, prestatorul de servicii nu poate fi raspunzator de inexactitati care pot aparea pe acest site. Este posibil ca unele tarife afisate/oferte transmise sa fie eronate. In cazul inregistrarii unei comenzi sau a transmiterii unei oferte catre client cu un pret eronat, prestatorul de servicii are dreptul sa anuleze comanda utilizatorului sau sa revina si sa corecteze oferta transmisa acestuia.
  9. Brokers Asist - Broker de Asigurare nu garanteaza accesul sigur, continuu si neintrerupt la serviciile sale. Brokers Asist - Broker de Asigurare nu va fi responsabila pentru nicio problema sau disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricarui alt element ce poate cauza stricaciuni computerelor personale ca rezultat al utilizarii acestui Site.
  10. Chiar daca Brokers Asist - Broker de Asigurare se angajeaza sa faca demersurile necesare pentru ca utilizarea acestui site sa fie sigura, Brokers Asist - Broker de Asigurare nu garanteaza faptul ca site-ul www.brokersasist.ro prezinta siguranta fata de virusi informatici sau alte amenintari. Folosirea datelor si a informatiilor continute de site, este o decizie voluntara a utilizatorului.
  11. Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai inscopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar Brokers Asist - Broker de Asigurare nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
  12. Site-ul www.brokersasist.ro poate contine legaturi catre alte site-uri sau alte resurse. Deoarece Brokers Asist - Broker de Asigurare nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, prin utilizarea Site-ului sunteti de acord ca Brokers Asist - Broker de Asigurare nu este responsabila de disponibilitatea acestora si nu garanteaza si nu este responsabila pentru niciun continut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.
  13. Brokers Asist - Broker de Asigurare nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la calitatea produselor oferite de partenerii vanzatori.
  14. Brokers Asist - Broker de Asigurare nu este obligata sa plateasca contravaloarea transportului in cazul in care utilizatorul solicita trimiterea politei de asigurare prin curier. Utilizatorul/Asiguratul va primi polita de asigurare atat prin email, cat si in contul personal pe site-ul www.brokersasist.ro, in format PDF;
 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
  1. Clientii se obliga sa completeze formularele cu date corecte si conforme cu realitatea. Brokers Asist – Broker de Asigurare nu poate fi facut responsabil sub nici o forma pentru eventuale pierderi si/sau neplaceri cauzate de furnizarea de catre client a unor informatii incorecte sau incomplete.
  2. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte urmatoarele:
   1. ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare si livrare sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.
   2. ca Vanzatorul poate sa il contacteze prin orice mijloc disponibil, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului si verificarea/validarea unor informatii/date strict necesare in procesul de ofertare sau emitere polita.
   3. este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
  3. In cadrul cererii de oferta Utilizatorul este obligat sa declare urmatoarele:
   1. cunoasterea si acceptarea Termenilor si Conditiilor;
   2. datele completate sunt corecte si conforme cu realitatea. Orice declaratie neadevarata poate duce la anularea politei de asigurare de catre compania de asigurare. Utilizatorul este pe deplin raspunzator de taote daunele generate prin aceasta actiune companiei de asigurare sau Brokers Asist - Broker de Asigurare;
   3. a implinit varsta de 18 ani;
   4. acordul pentru procesarea datelor personale ale Utilizatorului in scopul elaborarii ofertelor solicitate.
  4. Optional utilizatorul isi poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale ale acestuia pentru a fi folosite in actiuni de marketing si telemarketing desfasurate de Brokers Asist - Broker de Asigurare sau partenerii sai. Aceasta declaratie nu este obligatorie pentru incheierea contractului de asigurare.
  5. Cumparatorul este obligat sa furnizeze date reale, exacte si complete asa cum sunt cerute in formularele de cerere oferta/comanda din Site si sa actualizeze datele atunci cand situatia o cere, pentru a fi reale, exacte si complete. In cazul in care clientul furnizeaza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Brokers Asist – Broker de Asigurare isi rezerva dreptul de a refuza toate incercarile curente sau viitoare de folosire a serviciilor Site-ului.
  6. Utilizatorul are dreptul de a solicita de la Brokers Asist – Broker de Asigurare confirmarea sau modificarea parolei pentru accesarea contului, numai dupa ce utilizatorul ofera informatiile solicitate de Brokers Asist – Broker de Asigurare pentru identificarea utilizatorului.
  7. Utilizatorul/ Cumparatorul are obligatia de a pastra Parola intr-un loc sigur sau sau de a o memora. Brokers Asist - Broker de Asigurare nu isi asuma raspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispozitie de catre Utilizator a parolei si a numelui de utilizator persoanelor neautorizate.
  8. Utilizatorul are posibilitatea de a incheia in orice moment utilizarea serviciilor prestate pe cale electronica.
  9. Asiguratul are posibilitatea de a ridica politele in format original de la orice sucursala a asiguratorului sau de la sucursala Brokers Asist – Broker de Asigurare.
 5. INFORMATII PRIVIND EVENTUALE ANULARI SAU MODIFICARI ALE CONTRACTELOR DE ASIGURARE
  1. Momentul incheierii contractului la distanta il constituie momentul confirmarii de catre Vanzator a acceptarii Comenzii transmise de Cumparator, si care trebuie sa coincida cu momentul platii serviciului contractat
  2. Asiguratul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile calendaristice, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv. In cazul contractelor la distanta care au ca obiect asigurarile de viata si contractele referitoare la operatiuni privind pensiile individuale, termenul in care consumatorul isi poate exercita dreptul de denuntare unilaterala este de 30 de zile calendaristice. Penru denuntarea contractului, clientul trebuie sa se adreseze direct companiei de asigurari care a furnizat produsului.
  3. Dreptul de denuntare unilaterala a contractului nu se aplica politelor de asigurare de calatorie si pentru bagaje sau altor polite de asigurare pe termen scurt cu o durata de cel mult o luna calendaristica.
  4. Asiguratul nu are dreptul de a solicita anularea sau modificarea politei de Raspundere Civila Auto (RCA), cumparatorului revenindu-i obligatia de a achita catre Brokers Asist – Broker de Asigurare prima de asigurare pentru acestea.
  5. Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, parte din prima de asigurare platita, numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii si cu respectarea conditiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurari la care a fost incheiata polita RCA.
  6. Prima de asigurare se restituie partial numai în cazurile în care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurarii.
  7. Politele de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD) nu se anuleaza de catre societatile de asigurare, cumparatorului revenindu-i obligatia de a achita catre Brokers Asist – Broker de Asigurare prima de asigurare pentru acestea.
  8. Eventualele erori material inscrise in polita de asigurare vor fi corectate prin acte aditionale/suplimente de asigurare la polita emisa, cu exceptia politei de Raspundere Civila Auto. Emiterea actelor aditionale se va face de catre societatea de asigurare emitenta a politei.
 6. FACTURARE
  1. Conform legislatiei in vigoare, pentru politele de asigurare nu se emite factura, acestea reprezentand si documentul de plata.
  2. Produsele ofertate de Brokers Asist – Broker de asigurare pot fi comandate si platite prin una din urmatoarele metode, dupa caz: cu cardul online, ramburs (plata se face catre curierul care face livrarea);
  3. In cazul in care utilizatorul opteaza pentru transmiterea politei de asigurare prin curier (cu plata ramburs), costurile asociate trimiterii prin curier vor fi suportate de catre clinet/utilizator/asigurat.
  4. Daca polita de asigurare comandata nu poate fi emisa conform datelor comenzii lansate de catre utilizator ori din cauza netransmiterii documentelor solicitate de catre prestatorul de servicii utilizatorului, iar plata primei de asigurare a fost initiata cu ajutorul platilor online cu cardul, deblocarea sumei din contul utilizatorului se realizeaza in cel mai scurt timp posibil
 7. POLITICA SI FRECVENTA DE ACTUALIZARE A DATELOR PUBLICATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMERCIALIZARE A CONTRACTELOR DE ASIGURARE
  1. Brokers Asist – Broker de Asigurare are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor din prezentul document.
  2. Modificarile intra in vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului modificat al Termenilor si Conditiilor pe pagina de internet. Folosirea de catre Utilizatori a paginii de internet dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu exprimarea acceptului de catre acestia.
  3. Prezentul document este in vigoare din data de 15.08.2016.
  4. Brokers Asist – Broker de Asigurare are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor acestui document fara o notificare prealabila, acesta fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site.
  5. In caz de diferenta intre prezentul document si Termenii si Conditiile Generale ale Site-ului, are prioritate prezentul document.
 8. REGULI DE DESFASURARE A ACTIVITATII DE INTERMEDIERE UTILIZAND MIJLOACE ELECTRONICE
  1. Notificarea primita de catre cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
  2. Pentru motive justificate, vanzatorul isi rezerva dreptul de nu procesa comanda plasata de un client atat timp cat se constata neconcordante intre documentele primite de la cumparator pentru emiterea politei de asigurare si informatiile introduse de cumparator la plasarea comenzii. Cumparatorul va fi contactat fie telefonic, fie in scris (via e-mail) pentru verificarea informatiilor neconforme. Daca nu se reuseseste contactarea cumparatorului, si comanda a fost deja platita, se va returna suma de bani incasata de la cumparator, in contul acestuia.
  3. De asemenea, pentru situatiile in care cumparatorul selecteaza una din variantele de la sectiunea Reduceri Sociale- Pensionar sau Deficiente locomotorii, comanda va fi procesata doar dupa ce cumparatorul transmite catre Brokers Asist - Broker de Asigurare SRL documentele justificative prin care demonstreaza ca are dreptul sa i se acorde acest reduceri sociale.
  4. Momentul incheierii contractului il constituie momentul confirmarii de catre Brokers Asist -Broker de Asigurare SRL a livrarii comenzii catre client, status actualizat in contul clientului.
 9. DREPTUL DE AUTOR SI MATERIALELE INCLUSE IN PAGINI
  1. Intregul continut al site-ului www.brokersasist.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind proprietatea Brokers Asist - Broker de Asigurare sau a partenerilor/afiliatilor acestuia, exceptand cazul in care sunt recunoscute ca apartinand altor parti implicate.
  2. Folosirea paginii www.brokersasist.ro, a informatiilor si/sau o parte a acestora de catre terte persoane necesita acordul in prealabil exprimat in scris al Brokers Asist - Broker de Asigurare sau a partenerilor/afiliatilor acestuia, dupa caz. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului in orice scop fara confirmarea scrisa anticipata din partea Brokers Asist - Broker de Asigurare si/ sau a partenerilor sai.
  3. Brokers Asist - Broker de Asigurare isi rezerva dreptul de a edita continutul si/sau structura site-ului, in tot sau in parte, in orice moment si fara o informare prealabila a Utilizatorilor.
  4. Marcile, logo-uri sau elemente grafice continute in Site sunt marci inregistrate ale Brokers Asist - Broker de Asigurare sau ale partenerilor/afiliatilor sai. Alte nume de companii, produse sau servicii care apar pe Site pot fi marci inregistrate ale respectivilor proprietari. Nu aveti nici un drept sau licenta de utilizare a acestor marci inregistrate.
 10. DISPOZITII FINALE
  1. Utilizatorul, prin acceptarea prezentilor termeni si conditii, imputerniceste pe S.C. Brokers Asist - Broker de Asigurare S.R.L sa il reprezinte in relatia cu companiile de asigurare, respectiv sa solicite oferte de asigurare si sa solicite emiterea politelor de asigurare.
  2. Contractul de asigurare, prin folosirea paginii de internet, poate fi incheiat de Utilizator astfel:
   1. doar daca bunul sau persoana asigurata se afla pe teritoriul Romaniei;
   2. In cazul incheierii contractului de asigurare auto casco, Utilizatorul este obligat sa faca inspectia de risc a vehiculului asigurat in conformitate cu instructiunile scrise primite de la Brokers Asist - Broker de Asigurare;
   3. in cazul incheierii contractului de asigurare a locuintei, utilizatorul este obligat sa furnizeze informatii despre locatia si valaorea bunului si sa permita efectuarea unei inspectii de risc daca asiguratorul cere in mod expres acest lucru.
  3. Brokers Asist - Broker de Asigurare confirma incheierea contractului de asigurarea prin informatia corespunzatoare afisata pe pagina de internet dupa efectuarea platii. Polita devine activa dupa achitarea primei si contabilizarea platii in contul Brokers Asist - Broker de Asigurare. Politele se pastreaza in aplicatia www.brokersasist.ro si sunt accesibile Utilizatorului dupa logarea la aceasta aplicatie. Acestea sunt documente electronice salvate in format PDF.
  4. In cazul discrepantelor dintre Termeni si Conditii si conditiile generale de asigurare, prioritate au conditiile generale de asigurare, cu respectarea pevederilor referitoare la incheiere si dreptul de a renunta la contract.
  5. Produsele si serviciile mentionate in cadrul acestui site sunt disponibile, numai in Romania, cetatenilor romani, persoanelor cu rezidenta permanenta in Romania sau persoanelor straine cu rezidenta in Romania. Preturile si celelalte informatii pot constitui subiect de modificari fara notificare.
 11. RECLAMATII
  1. Reclamatiile referitoare la functionarea paginii pot fi transmise folosind formularul aflat pe pagina de internet, accesibil la pagina de "Sesizari" sau, de asemenea, in scris la adresa Brokers Asist Broker de Asigurare Str. Nicolae Balcescu, nr 5, sc A-B, mezanin, loc. Bacau, jud. Bacau.
  2. Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Utilizatorul, prenumele si numele acestuia, email-ul, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei, la care se refera reclamatia. Procedura tratarii petitiilor se poate vizualiza.
  3. Privind rezultatul analizei reclamatiei, Brokers Asist - Broker de Asigurare instiinteaza neintarziat depunatorul reclamatiei prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Utilizator. Reclamatiile vor fi analizate in termen de 30 de zile de la data primirii acestora de catre Brokers Asist - Broker de Asigurare.
 12. FORTA MAJORA
  1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
  2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
 13. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

  Legislatia aplicabila este legea romana. Eventualele litigii aparute intre Brokers Asist – Broker de Asigurare si Utilizator/Asigurat se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Jud. Bacau.